Pretek Proszowice

Pretek Proszowice konaný 12.5.2021.

Plán zberu: 11.5.2021

Trebišov-18.30 hod

Hencovce-19.30 hod

Vranov-20.00 hod

Čaklov-20.30 hod