Pretek Olawa 2

Pretek Olawa 2, konaný 25.7.2021

Zraz na košovanie 24.7.2021 o 13.45 hod v Hencovciach. Odchod auta 15.00 hod.