Pretek mladych Brzesko

Pretek mladych holubov Brzesko sa uskutoční v nedeľu 6.10.2019

Harmonogram zberu ako na pretek Limanowa v sobotu so začiatkom v Trebišove o 18:45 hod.