Odporúčaný príspevok

Zájazd na CV – Trenčín

ZO CHPH Bidovce organizuje zájazd na Stredoeurópsku a CV v Trenčíne 27.1.2018. Kapacita autobusu 40 osôb, predpokladaná trasa Valaliky, KE žel. st., Bidovce – smer Prešov, Trenčín. Cestovné 20 € pri naplnení kapacity autobusu.
Info a nahlášky p. Dulovič – tel. 0915 317 897, P. Šeňo – tel. 0917 656 698

Pozvánka

                       Pozvánka

Vycvikár OZ, zvoláva dňa 20.04.2019 vycvikárov, vedúcich nasadzovacích stredísk ako aj vodiča a sprievodcu na školenie k pretekovej sezóne 2019, ktoré sa uskutoční v Hencovciach o 17:00 hod., v starom KD.

Účasť je povinná!

Ďalej:

Predseda OZ zvoláva schôdzu výboru OZ, ktorá sa uskutoční dňa 20.0.42019 o 17:00 hod. v starom KD v Hencovciach.

Kto nemá ešte vyrovnané finančné náležitosti, môže tak urobiť na mieste pokladníkovi OZ.

Peter Kmec

OZNAM

Oprava:

-V preteku Schwerin je dátum preteku 27.7.2019 a tiež v preteku Olawa3 dátum 27.7.2019

Termín:

-Kompletne vyplnené nahlášky posielať na emailovu adresu tajomníka OZ do 10.4.2019 -Platbu za koše a nahlášku na dlhé a superdlhé trate posielať na adresu pokladníka OZ  do 15.4.2019.

Nahláška za ZO bude zaslaná na každu ZO a bude aj na tejto stránke.

Nahlášky na stredné a krátke trate treba vyplniť tiež kvoli počtom holubov na preteky.

Tajomník OZ:email-akmec@post.sk ,tel.0907 954267

Pokladník OZ: Ing.Marián Bašista

                         Albinovská 639

                        078 01 Sečovce

                        Tel.0908 310553

Kmec Peter.


Upozornenie

Prosím tajomníkov alebo zástupcov ZO Hencovce, ZO Strážske, ZO Humenné ,aby mi urýchlene poslali evidenčné listy ZO a ostatne ZO dohlásiť objednávku materiálu (krúžky, gumičky, kontrolné listy) na e-mail akmec@post.sk

tajomník OZ :Peter Kmec

Oznam – zoznam členov

Oznam.
Žiadam predsedov Základných organizácii OZ Michalovce ,aby nahlásili presný aktuálny stav členov svojich ZO – lietajúcich a nelietajúcich.

Informácie môžte nahlásiť na tel. číslo 09184580215 predseda OZ Miroslav Vavrek do 14.2.2019.Tieto údaje sú potrebné k výberu členských poplatkov a k pretekovej sezóne 2019.

Za pochopenie ďakujem

Pozvánka na oblastnú konferenciu.

            Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                                       P o z v á n k a  .

Výbor  OZ CHPH  pozýva zvolených delegátov na  oblastnú konferenciu , ktorá sa bude konať dňa 3.2.2019 so začiatkom o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Hencovciach.

Program rokovania :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Správa o hospodárení OZ CHPH  za rok 2018
 5. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2018
 6. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Informácia z VZ SZCHPH
 9. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2018
 10. Preteková sezóna 2019
 11. Rôzne
 12. Návrh rozpočtu OZ na rok 2019
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2018 dosiahli životné jubileum /  60, 70, 80 rokov /.

 

23.1. 2019                                                                                   Peter  Kristiňak

 

 

Pokračovať v čítaní

Schôdza výboru OZ.

V nedeľu 20.1.2019 o 14.00 hod. sa bude v starom kultúrnom dome v Hencovciach konať schôdza výboru OZ  Michalovce rozšírená o predsedov a výcvikárov všetkých ZO. Účasť je žiadúca.

 

Zvoz holubov na CV v Trenčíne.

Žiadame všetkých chovateľov,ktorých holuby boli nominované na CV do Trenčína, aby holuby doviezli štvrtok 3.1.2019 do 18.00 hod. do Jozefa Tomáša v Hencovciach. Zoznam holubov je v prílohe.
28.12.2018                                                                                                 Peter Kristiňak

Schôdza výboru OZ.

V nedeľu 16.12.2018 o 15.00 hod. sa bude v starom kultúrnom dome v Hencovciach konať schôdza výboru OZ  Michalovce rozšírená o predsedov a výcvikárov všetkých ZO. Účasť je žiadúca.

 

3.12.2018                                                                                                                      Peter Kristiňak

Výber štandardných holubov.

Výbor OZ oznamuje chovateľom, že výber štandardných holubov na regionálnu výstavu sa uskutoční v nedeľu 18.11.2018 v starom kultúrnom dome v Hencovciach  so začiatkom o 15.00 hod. .

 

9.11.2018                                                                                           Peter Kristiňak

Platby za krúžky,gumičky a kontr.listy.

Žiadame všetky ZO o úhradu za svoje objednávky rodových krúžkov,pretekových gumičiek a kontrolných listov na rok 2019. Zaplatiť je potrebné pokladníkovi OZ do 25.11.2018.

Ceny sú následovné :

RK – 0,25.- Eur

PG – 0.05.- Eur

KL – 4.- Eur / blok

 

9.10.2018                                                                                  Peter Kristiňak

Czestochowa – zber holubov.

Na pretek mladých holubov Czestochowa ,ktorý sa bude konať v nedeľu 30.9.2018, sa začína zber v sobotu 29.9.2018 v ZO Trebišov  s odchodom auta o 16.00 hod., v ostatných ZO auto odchádza podľa harmonogramu ,aký bol pri starých holuboch.

 

28.9.2018                                                                                      Peter Kristiňak

Posunutý začiatok sezóny mladých holubov.

Výbor OZ oznamuje chovateľom, že z dôvodu zlého zdravotného stavu mladých holubov vo viacerých ZO, sa štart  pretekovej sezóny posúva o jeden týždeň neskôr, Brzesko so štartom 2.9.2018, nasadzovanie holubov na pretek sa uskutoční v sobotu 1.9.2018, časový harmonogram zberu je ten istý ako pri starých holuboch.

 

23.9.2018                                                                                                              Peter Kristiňak

Informácia k pretekom mladých holubov 2018.

Rozšírené zasadnutie výboru OZ sa okrem iného dohodlo :

1.Sezóna pretekov mladých holubov sa posúva o týždeň neskôr ako je deklarované v PP. Prvý pretek sa odletí 26.8.2018.

2. Ceny za holuba sú : Brzesko 1,2 – 25 centov , Miechow 1,2 – 40 centov.

3.Nácvik Smilno sa uskutoční 19.8.2018 s ranným štartom.Cena za holuba je 12 centov.Platiť sa bude priamo pri nasadzovaní. Odchody auta z jednotlivých ZO :

19.8.2018

00.00 hod. ZO Trebišov

01.00 hod. – ZO Michalovce

02.00 hod. – ZO Humenné

02.30 hod. – ZO Strážske

03.00 hod. – ZO Hencovce

03.30 hod. – ZO  Vranov

04.00 hod. – ZO Čaklov

05.00 hod. – Stropkov – mesto

 

7.8.2018                                                                         Peter Kristiňak

Kepno 6 – oneskorenie výsledkov.

Z dôvodu čerpania dovolenky nášho výpočtára budú výsledky z preteku Kepno 6 konaného 15.7.2018 spracované najskôr v piatok 20.7.2018. Za pochopenie ďakujeme.

 

16.7.2018                                                                                       Peter Kristiňak

Neubrandenburg 1,2,3.

 Neubrandenburg 1 – košovanie štvrtok 21.6.2018, 15 boxov , odchod auta z NS Hencovce o 18.45 hod.

Neubrandenburg 2 – košovanie štvrtok 5.7.2018, 14 boxov , odchod auta z NS Hencovce o 18.45 hod.

Neubrandenburg 3 – košovanie štvrtok 19.7.2018, 13,5 boxov , odchod auta z NS Hencovce o 18.45 hod.

 

18.6.2018                                                                                                        Peter Kristiňak

 

Pokyny k pretekom Sadki 2 a Miechow – 17.6.2018.

Sadki 2  – nasadzovanie sobota 16.6.2018 : Organizácia  a časy nasadzovania sa nemenia , sú rovnaké ako pri preteku Sadki 1.

Miechow – nasadzovanie v sobotu 16.6.2018. Prepravu na tento pretek zabezpečuje OZ Bardejov.Cena za holuba je 20 centov.

Odchody auta :

Stropkov – mesto  o 18.15 hod.

Hencovce – o 19.15 hod.

 

13.6.2018                                                                                                                Peter Kristiňak

Nasadzovanie – Sadki 1.

Odchod auta je stanovený na 7.45 hod. v sobotu 2.6.2018 z Hencoviec.

Začiatok nasadzovania o 5.30 hod. – ZO Hencovce, ZO Čaklov,ZO Vranov a ZO Humenné.

O 6.30 hod. – ZO Trebišov, ZO Michalovce, ZO Strážske

Auto do Stropkova nezachádza.

30.5.2018                                                                                                                   Peter Kristiňak

Informácia o preteku Krakow.

 

 Nahláška na koeficientový pretek Krakow je následovná :
Hencovce 314
HE 250
TV 300
Čaklov  120
MI 95
SP 180
VT 50
SPOLU – 1309 ks
Ak má ísť naše auto, vychádza cena za holuba  40 centov
 Dajte vedieť,či za takú cenu platí uvedená nahláška  alebo je to cena vysoká. Druhá varianta by bola vyjednať spoluprácu s OZ BJ ,ale už by sa nasadzovalo iba v Hencovciach,Vranove prípadne v Čaklove a v Stropkove.
Svoje  závery oznámte výcvikárovi OZ do stredy 30.5.2018 do 19.00 hod.
28.5.2018                                                                                                                      Peter Kristiňak