Platba za objednávku mat. na r.2021

Pokladník OZ Michalovce žiada ZO o zaplatenie objednaného materiálu na r.2021.Platby zrealizujte do 20.11.2020 do pokladne OZ

………………………………krúžky……….k.l……..gum.

ZO-Stropkov m.          840             3

Michalovce                 1200           3

Humenné                    1200           4

Hencovce                    1600                        2000

Čaklov                         1040

Vranov                         400

Strážske                      1000

Trebišov                     1800

krúžky…….1 ks……….0.25 €

kontrolne listy ……….4 €

gumičky…….1 ks…………..0.06 €