Platba členske+časopis ph

Výbor OZ ukladá všetkým ZO aby do 6.3.2020 uhradili členský poplatok a platbu za časopis PH

Čaklov – členské 135 € / PH 18€ Vranov – členské 90 € / PH 54 € Hencovce – členské 165 € / PH 48 € Strážske – členské 100 € / Humenné – členské 125 € / PH 54 € Michalovce – členské 140 € / Trebišov – členské 170 € / PH 42 € Stropkov m. – členské 130 € / PH 30 €

Platby zasielajte na adresu pokladníka Ing.Bašista Marian, Albinovská 639, 078 01 Sečovce.

P.K.