Nácvik Smilno – zber

Zber Smilno – sobota 23. 4. 2016

Trebišov – 5.00 hod.
Michalovce – 6.00 hod.
Humenné – 7.00 hod.
Strážske – 7.30 hod.
Hencovce – 8.00 hod.
Vranov n/T. – 8.30 hod.
Čakľov – 9.00 hod.