Nácvik Smilno (aktualizované)

Dňa 21.8.2021 sa uskutoční nácvik mladých holubov.

Plán zberu 20.8.2021.

Trebišov- 19.00 hod 

Michalovce- 20.00 hod 

Hencovce- 21.00 hod 

Vranov- 21.45 hod 

Čaklov- 22.30 hod 

Cena za kus je 0.12€. Peniaze za ZO treba vložiť do obálky a pri zbere odovzdať predsedovi OZ.

Na obálku treba napísať počet holubov a sumu.