Nácvik-nahláška

Do štvrtka 29.4.2021 vycvikari ZO nahlásiť počty na nácvik Kurov( pri Bardejove),  ktorý sa uskutoční 2.5.2021. Počty hlásiť p.Kopasovi alebo p.Kmecovi.