Miechow

Pretek Miechow konaný dňa 16.6.2019, košovanie dňa 15.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov: čas 16:15 hod/ 8 košov ( TV + MI )

Hencovce: čas 17:00 hod/ 14 košov ( HENC + VT+ HE + STR )

Čaklov: čas 17:20 hod/ 3,5 koša

Stropkov mes.: čas 18:40 hod/ 6,5 koša

Pretek Miechow je na koeficienty.

Cena za holuba je 0,25€. Peniaze je potrebné dať do obálky a odovzdať šoférovi.