Harmonogram zberu

Plán zberu na pretek Limanowa 1 ,konaný dňa 1.5.2019 ( zber 30.4.2019),    Brzeźnica 1 ,konaný dňa 8.5.2019 (zber 7.5.2019)

Časový harmonogram zberu:

Trebišov – 18:30

Michalovce – 19:15

Humenné – 20:00

Strážske – 20:30

Hencovce – 21:00

Vranov – 21:30

Čaklov – 22:00

Stropkov m. – 23:00

Plán zberu na pretek Limanowa 2, konaný dňa 5.5.2019 (zber 4.5.2019), Brzeźnica 2, konaný dňa 12.5.2019 (zber 11.5.2019)

Časový harmonogram zberu:

Trebišov – 17:00

Michalovce – 17:45

Humenné – 18:30

Strážske – 19:00

Hencovce – 19:30

Vranov – 20:00

Čaklov – 20:30

Stropkov m. – 21:30

PK