Evidenčné listy

Výbor OZ Michalovce vyzýva základné organizácie aby do 15.2.2021 poslali evidenčné listy ZO (podpísané štatutárnym zástupcom a opečiatkované) na adresu tajomníka OZ. Ďalej prosím o nahlášky materiálu na r. 2022 (krúžky násobok 100 , gumičky násobok 1000 a kontrolné listy).

Menný zoznam spolu s adresou záujemcov o časopis Poštový holub.  Platba 6€ za chovateľa zaslať na adresu pokladníka OZ.

Žiadame ZO aby členské príspevky za členov poslali do 15.2.2021 na adresu pokladníka OZ ,v sume 5€/každý člen.

Adresa tajomníka:Kmec Peter, Čaklov 69, 09435

Pri nejasnostiach ma môžete kontaktovať telefonicky.

P.K