Čestné prehlásenie

Poprosím zástupcov ZO o vyplnenie čestného prehlásenia, ktoré som Vám zaslal na Vaše e-maily

PK