Archívy kategórií: Oznamy

Evidenčné listy

Výbor OZ Michalovce vyzýva základné organizácie aby do 15.2.2021 poslali evidenčné listy ZO (podpísané štatutárnym zástupcom a opečiatkované) na adresu tajomníka OZ. Ďalej prosím o nahlášky materiálu na r. 2022 (krúžky násobok 100 , gumičky násobok 1000 a kontrolné listy).

Menný zoznam spolu s adresou záujemcov o časopis Poštový holub.  Platba 6€ za chovateľa zaslať na adresu pokladníka OZ.

Žiadame ZO aby členské príspevky za členov poslali do 15.2.2021 na adresu pokladníka OZ ,v sume 5€/každý člen.

Adresa tajomníka:Kmec Peter, Čaklov 69, 09435

Pri nejasnostiach ma môžete kontaktovať telefonicky.

P.K

Podnety na valné zhromaždenie szchph

Výbor OZ vyzýva svojich členov aby podnety na vz-szchph zasielali na emailovú adresu “akmec@post.sk”. Návrh na národný pretek v rámci celého Slovenska je Lübeck v prípade náhradný pretek Hille. Vaše podnety zasielajte do 20.1.2021.Všetky podnety budú zverejnené na tejto stránke.

Všetko dobré v Novom roku praje výbor OZ.

P.K.

Platba za vysledky

Platby za vysledky treba uskutočniť na adresu pokladníka OZ.

Ďalej upozorňujem že sa blíži termín platby za nahlásený material. Je potrebné výplatiť aj staré podlžnosti.

P.K

Výsledky-knižná forma

Výbor OZ žiada zástupcov ZO aby do 15.11.2020 nahlásili počet výsledkov pre svojich členov. Cena výtlačku je 8 €. Počty môžete hlásiť telefonicky alebo e-mailom na moju adresu.

P.K

Platba za objednávku mat. na r.2021

Pokladník OZ Michalovce žiada ZO o zaplatenie objednaného materiálu na r.2021.Platby zrealizujte do 20.11.2020 do pokladne OZ

………………………………krúžky……….k.l……..gum.

ZO-Stropkov m.          840             3

Michalovce                 1200           3

Humenné                    1200           4

Hencovce                    1600                        2000

Čaklov                         1040

Vranov                         400

Strážske                      1000

Trebišov                     1800

krúžky…….1 ks……….0.25 €

kontrolne listy ……….4 €

gumičky…….1 ks…………..0.06 €

 

 

   

 

Zrušenie schôdze

Z dôvodu protipandemických opatrení sa plánovaná schôdza výboru OZ ruší.Výbor OZ bude ďalej pracovať cez e-mail.Z tohoto dôvodu predseda OZ žiada členov výboru o zaslanie e-mailovej adresy.Svoje e-mailove adresy zasielajte na: akmec@post.sk

p.k

Podlžnosti ZO

NEDOPLATKY 2020

ZO-MICHALOVCE

-členské: 20 eur

-rezervný fond st.holuby: 115 eur

-nahláška dlhé trate: 86,4 eur

ZO-STRÁŽSKE

-rezervný fond st.holuby: 60 eur

-nahláška dlhé trate: 24 eur

ZO-HUMENNÉ

-členské:15 eur

-rezervný fond st.holuby: 75 eur

-holuby naviac dlhé trate: 3 eur

ZO-STROPKOV MESTO

-rezervný fond st.holuby: 107 eur

-holuby naviac dlhé trate: 1,2 eur

ZO-ČAKLOV

-rezervný fond ml.holuby: 9 eur

-holuby naviac dlhé trate: 3 eur

ZO-HENCOVCE

-rezervný fond ml. holuby: 9 eur

ZO-VRANOV N/T.

-rezervný fond ml.holuby: 10 eur

NEDOPLATKY 2019

ZO-STRÁŽSKE

-členské 35 eur

-rezervný fond ml.holuby: 4 eur

-nahláška dlhé trate: 124 eur

-koše ml.holuby: 40 eur

pokladník OZ-Michalovce: Ing. Bašista Marián

Schôdza výboru OZ

Predseda OZ -Michalovce pozýva členov výboru OZ na schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa, 24.10.2020 o 18.00 hod v Novom Ruskove.

Program schôdze-

1. Vyhodnotenie pretekovej sezóny 2020

2. Dorovnanie podľžnosti ZO za pretekovú sezónu 2020

Ukončenie pretekovej sezóny 2020

Po poslednom preteku mladých holubov ,sme ukončili pretekovú sezónu 2020. Výbor OZ gratuluje víťazom jednotlivých kategórii k dosiahnutým výsledkom a všetkým chovateľom praje veľa úspechov do nasledujúcej sezóny.

Zmena nácviku

Nácvik Smilno, sa prekladá na 25.8.2020. Zber 24.8.2020 harmonogram zberu sa nemení 

Nácviku sa môžu zúčastniť všetci členovia OZ Michalovce, v určených nasadzovacich strediskách 

 

 

 

PK

Pretekový plán mladé holuby

Plán pretekov:
22.8.2020-Smilno – nácvik

30.8.2020-Brzesko (127-190)

6.9.2020-Miechow (183-244)

13.9.2020-Jedrzejow (203-267)

20.9.2020-Wloszczowa (235-298)

27.9.2020-Miechow (183-244)

4.10.2020-Andrespol- komerčný pretek (332-396)

Platbu za nahlásené koše uskutočniť do 22.8.2020 cena za koš je 50 eur.