Archívy autora: admin

Zájazd na CV – Trenčín

ZO CHPH Bidovce organizuje zájazd na Stredoeurópsku a CV v Trenčíne 27.1.2018. Kapacita autobusu 40 osôb, predpokladaná trasa Valaliky, KE žel. st., Bidovce – smer Prešov, Trenčín. Cestovné 20 € pri naplnení kapacity autobusu.
Info a nahlášky p. Dulovič – tel. 0915 317 897, P. Šeňo – tel. 0917 656 698

Nácvik – mladé

Nácvik mladých holubov sa presúva na 20.8.2017. Zber holubov bude 19.8.2017.

Do stredy 16.8.2017 je každá ZO povinná vycvikárovi OZ nahlásiť počet holubov na nácvik.

Oznamujeme chovateľskej verejnosti, že dňa 7. 8. 2017 nás vo veku 74 rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen ZO Hencovce Rudolf HRUBOVSKÝ.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 10. 8. 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku vo Vranove nad Topľou – Čemerné.

                                                              Česť jeho pamiatke.

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 29. mája 2016 nás vo veku 54. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce, ZO Čaklov – Miroslav Gaľa.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 31. mája 2016 o 14.00 hodine v Dome smútku v Zamutove.

Česť jeho pamiatke

+++

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 8. mája 2016 nás vo veku 59. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce – Vladimír Hric.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. mája 2016 o 15.00 hodine v Dome smútku v Sačurove.

Česť jeho pamiatke

+++

Nácvik Smilno – zber

Zber Smilno – sobota 23. 4. 2016

Trebišov – 5.00 hod.
Michalovce – 6.00 hod.
Humenné – 7.00 hod.
Strážske – 7.30 hod.
Hencovce – 8.00 hod.
Vranov n/T. – 8.30 hod.
Čakľov – 9.00 hod.

Oznam

Prosíme záujemcov o PREPRAVU HOLUBOV,
aby kontaktovali p. Gaňa na tel.: 0907 900 568.

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 30. augusta 2015 nás vo veku 62. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce – Pavol Malenda.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 1. septembra 2015 o 14.00 hodine na cintoríne v Sačurove.

Česť jeho pamiatke

+++

Zmena dátumu pretekov

Oznamujeme chovateľom OZ Michalovce, že preteky, ktoré sa mali konať v sobotu 25. 7.  2015 sa presúvajú na nedeľu 26. 7. 2015. Harmonogram zberu holubov je taktiež posunutý o 1 deň.

Pozvánka na ukončenie sezóny 2015

Výbor OZ CHPH Michalovce pozýva všetkých členov OZ Michalovce na

Slávnostné ukončenie sezóny 2015

dňa 1. augusta 2015 o 15.00 hodine v penzióne Kondor v Zamutove.

Pozvanie platí taktiež pre manželky / partnerky chovateľov.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.