Andrespol 5

Pretek Andrespol 5 konany 26 .7.2020

Zber holubov 25.7.2020 nasledovne

Trebišov-9.00 hod

Michalovce-9.45 hod

Humenné-10.30 hod

Strážske-11.00 hod

Hencovce+Vranov-11.30 hod

Čaklov-12.00 hod

Stropkov m.-13.00 hod