Archívy kategórií: Oznamy

Alternatívny pretekový plán

Navrhol som alternatívny PP na Slovensko v prípade pokračujúcej blokády hraníc . Pozrite si ho a prípadne návrhy na zmeny pošlite na moju emailovú adresu.

nácvik-Široké a Levoča

1.L.Mikuláš 1/ 140-195 km

2.L.Mikuláš 2/ 140-195 km

3.Ružomberok/ 160-215 km

4.Sučany/ 185-240 km

5.Púchov/ 230-285 km

6-10.Senica/ 305-355 km

Ak by sa lietalo zo Slovenska tak podľa začiatku by sa mohli ešte 2 preteky Senica pridať .Všetko sa uvidí podľa situácie.

VS.1-Hencovce,Vranov, Čaklov,Trebišov

VS.2-Humenné,Strážske,Michalovce,Stropkov m.

P.K


Nahláška-termín

Prosím zodpovedných zástupcov všetkých ZO , aby celkovú nahlášku za celú ZO doručili do 29.3.2020 na moju e-mailovu adresu alebo telefonicky. Nahlásiť treba dlhé a superdlhé preteky.

akmec@post.sk ,tel.0907 954 267

P.K

Smútočné oznámenie

Oznamujeme širokej verejnosti , že vo veku nedožitých 61 rokov nás navždy opustil kamarát ,chovateľ MIROSLAV VAVREK zo Stropkova.
Smútočný obrad sa uskutoční 16.3.2020 o 9:00 hod. v obci POTOKY . Česť jeho pamiatke .

Platba členske+časopis ph

Výbor OZ ukladá všetkým ZO aby do 6.3.2020 uhradili členský poplatok a platbu za časopis PH

Čaklov – členské 135 € / PH 18€ Vranov – členské 90 € / PH 54 € Hencovce – členské 165 € / PH 48 € Strážske – členské 100 € / Humenné – členské 125 € / PH 54 € Michalovce – členské 140 € / Trebišov – členské 170 € / PH 42 € Stropkov m. – členské 130 € / PH 30 €

Platby zasielajte na adresu pokladníka Ing.Bašista Marian, Albinovská 639, 078 01 Sečovce.

P.K.

Termín

Je utorok a stále nemám EL Strážskeho a Trebišova .Kluby ktore mi nepošlu EL do štvrtka budu mať EL z minuleho roku.Spolu s EL treba poslať zoznam odberateľov časopisu PH,nahlašku krúžkov, gumičiek a kontrolnych listov.Ak nahlašky nepošlete kružky nebudu.

P.K.

Výberové konanie

Výbor OZCHPH Michalovce vyhlasuje výberové konanie:

a.) preprava poštových holubov na preteky pre OZ Michalovce

b.) spracovateľa výsledkov pre OZ Michalovce

Ponuky je potrebné zaslať na adresu: Peter Kmec, 094 35 Čaklov 69 alebo na akmec@post.sk do 31.3.2020.

Evidenčné listy

Poprosím všetkých tajomníkov ZO, aby zaslali evidenčné listy svojích ZO do 25.2.2020 na e-mail : akmec@post.sk alebo na adresu Peter Kmec, 094 35 Čaklov 69.

EL môžte doniesť aj na konferenciu.

Tlačivo EL si môžte stiahnuť na www.postoveholuby.sk

Peter Kmec

Pozvánka na oblastnú konferenciu

Výbor OZCHPH pozýva zvolených delegátov na oblastnú konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 23.2.2020 zo začiatkom o 14:00 hod. v starom Kultúrnom dome v Hencovciach.

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Správa o činnosti OZCHPH za rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2019
 6. Správa revíznej komisie
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2019
 9. Voľba výboru OZCHPH
 10. Pretekový plán 2020
 11. Rôzne
 12. Návrh rozpočtu na rok 2020
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2019 dosiahli životné jubileum ( 50,60,70)

Jubilanti: Marko, Gajdoš L., Gešper, Sklenár, Puškáš, Babjak, Valiga, Hirjak, Mičko, Antolík, Vavrek, Schlenc, Cehula

Počet delegátov : Čaklov 3, Hencovce 6, Vranov 2, Humenné 3, Strážske 3, Michalovce 4, Trebišov 5, Stropkov 4

Peter Kmec

Rezervny fond

Poprosim všetky ZO aby dorovnali rezervny fond z nasadenych mladych holubov

Hencovce-48

Čaklov-29

Vranov-29

Humenné-28

Strážske-14

Michalovce-58

Trebišov-52

Stropkov m.-46

Z dôvodu voľby nového výboru je potrebné aby si každá ZO zvolila zástupcu do výboru OZ.Každá ZO si zvolí jedného zastupcu a jedneho nahradnika do vyboru OZ.

Ďakujem

Kniha výsledky

Poprosim zastupcov všetkých ZO aby do nedele 24.11.2019 nahlásili počet zaujemcov o knižny výtlačok výsledkov z pretekovej sezony 2019.Cena výtlačku je 8€.Počty hlaste na Kmec Peter tel.0907 954267.

Platba za kružky,gumičky a kontrolne listy

Prosim všetky kluby aby do 10.12.2019 vyrovnali platby za objednany material na r.2020

Z0-Čaklov r.k- 700

ZO-Hencovce r.k-1900

ZO-Humenné r.k-1200

ZO-Michalovce r.k- 900 k.l-3

ZO-Vranov r.k-400

ZO-Strážske r.k-800 g-1000 k.l-6

ZO-Trebišov r.k-1460 g-4000 k.l-2

ZO-Stropkov m. r.k-900

Platba

Kružky-0.25€

Gumičky-0.06€

K.L.-4€

Peniaze zasielať pokladníkovi alebo doniesť na reg. výstavu .

Ďalej poprosim jednotlive kluby aby do 10.12.2019 dorovnali všetky podlžnosti

P.K

Štandard-výber

Dňa 16.11.2019 o 17:00 hod sa v klubovni ZO-Hencovce uskutoční výber holubov štandard na regionálnu výstavu.Chovatelia ,ktorych holuby majú nalietané kilometre v kategorii štandard môžu doniesť svoje holuby na posúdenie.

P.K.

Pretek mladých Miechow

Pretek mladých holubov Miechow sa uskutoční v nedeľu 22.9.2019

Harmonogram zberu

Trebišov-16:45

Michalovce-17:30

Humenné-18:15

Hencovce-19:00

Vranov-19:30

Čaklov-20:00

Stropkov m.-21:00

Pretek mladých-Limanowa

Pretek mladých Limanowa sa uskutoční v nedeľu 1.9.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-18:45

Michalovce-19:30

Humenné-20:15

Hencovce-21:00

Vranov-21:30

Čaklov-22:00

Stropkov m.-23:00

Prosím chovateľov o trpezlivosť pri rannom vypúšťaní lebo ráno už bývajú hmly.Aj v našom záujme je vypúšťať čím skôr ,ale nie do hmly či dažďa.