Archívy kategórií: Oznamy

Evidenčné listy

Poprosím všetkých tajomníkov ZO, aby zaslali evidenčné listy svojích ZO do 25.2.2020 na e-mail : akmec@post.sk alebo na adresu Peter Kmec, 094 35 Čaklov 69.

EL môžte doniesť aj na konferenciu.

Tlačivo EL si môžte stiahnuť na www.postoveholuby.sk

Peter Kmec

Pozvánka na oblastnú konferenciu

Výbor OZCHPH pozýva zvolených delegátov na oblastnú konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 23.2.2020 zo začiatkom o 14:00 hod. v starom Kultúrnom dome v Hencovciach.

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Správa o činnosti OZCHPH za rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2019
 6. Správa revíznej komisie
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2019
 9. Voľba výboru OZCHPH
 10. Pretekový plán 2020
 11. Rôzne
 12. Návrh rozpočtu na rok 2020
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2019 dosiahli životné jubileum ( 50,60,70)

Jubilanti: Marko, Gajdoš L., Gešper, Sklenár, Puškáš, Babjak, Valiga, Hirjak, Mičko, Antolík, Vavrek, Schlenc, Cehula

Počet delegátov : Čaklov 3, Hencovce 6, Vranov 2, Humenné 3, Strážske 3, Michalovce 4, Trebišov 5, Stropkov 4

Peter Kmec

Rezervny fond

Poprosim všetky ZO aby dorovnali rezervny fond z nasadenych mladych holubov

Hencovce-48

Čaklov-29

Vranov-29

Humenné-28

Strážske-14

Michalovce-58

Trebišov-52

Stropkov m.-46

Z dôvodu voľby nového výboru je potrebné aby si každá ZO zvolila zástupcu do výboru OZ.Každá ZO si zvolí jedného zastupcu a jedneho nahradnika do vyboru OZ.

Ďakujem

Kniha výsledky

Poprosim zastupcov všetkých ZO aby do nedele 24.11.2019 nahlásili počet zaujemcov o knižny výtlačok výsledkov z pretekovej sezony 2019.Cena výtlačku je 8€.Počty hlaste na Kmec Peter tel.0907 954267.

Platba za kružky,gumičky a kontrolne listy

Prosim všetky kluby aby do 10.12.2019 vyrovnali platby za objednany material na r.2020

Z0-Čaklov r.k- 700

ZO-Hencovce r.k-1900

ZO-Humenné r.k-1200

ZO-Michalovce r.k- 900 k.l-3

ZO-Vranov r.k-400

ZO-Strážske r.k-800 g-1000 k.l-6

ZO-Trebišov r.k-1460 g-4000 k.l-2

ZO-Stropkov m. r.k-900

Platba

Kružky-0.25€

Gumičky-0.06€

K.L.-4€

Peniaze zasielať pokladníkovi alebo doniesť na reg. výstavu .

Ďalej poprosim jednotlive kluby aby do 10.12.2019 dorovnali všetky podlžnosti

P.K

Štandard-výber

Dňa 16.11.2019 o 17:00 hod sa v klubovni ZO-Hencovce uskutoční výber holubov štandard na regionálnu výstavu.Chovatelia ,ktorych holuby majú nalietané kilometre v kategorii štandard môžu doniesť svoje holuby na posúdenie.

P.K.

Pretek mladých Miechow

Pretek mladých holubov Miechow sa uskutoční v nedeľu 22.9.2019

Harmonogram zberu

Trebišov-16:45

Michalovce-17:30

Humenné-18:15

Hencovce-19:00

Vranov-19:30

Čaklov-20:00

Stropkov m.-21:00

Pretek mladých-Limanowa

Pretek mladých Limanowa sa uskutoční v nedeľu 1.9.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-18:45

Michalovce-19:30

Humenné-20:15

Hencovce-21:00

Vranov-21:30

Čaklov-22:00

Stropkov m.-23:00

Prosím chovateľov o trpezlivosť pri rannom vypúšťaní lebo ráno už bývajú hmly.Aj v našom záujme je vypúšťať čím skôr ,ale nie do hmly či dažďa.

Nácvik 2 Ľubotín

Dňa 25.8.2019 sa uskutoční nácvik mladých holubov Ľubotín.

Harmonogram zberu:sobota 24.8.2019

Trebišov-18:30

Michalovce-19:15

Humenné-20:00

Strážske-20:30

Hencovce-21:00

Vranov-21:30

Čaklov-22:00

Stropkov m.-23:00

Cena za holuba:0.15€

Peniaze vložiť do obálky napísať sumu a počet kusov a odovzdať šoférovi.

Nácvik

Prosím výcvikarov ZO aby do štvrtka 22.8.2019 nahlásili počty holubov na nácvik ,ktorý by sa uskutočnil v nedeľu 25.8.2019.Holuby hlásiť Petrovi Kmecovi.

Možnosti:

1.Ľubotín

2.Gorlice

3.Nowy Žmigrod

Poraďte sa v kluboch a do štvrtka nahláste.

Nácvik-platba

Cena za holuba je 0,15€

Peniaze vložiť do obálky ,uzavrieť a na obálku napísať počet holubov ,sumu a odovzdať vodičovi.

Počet holubov do jedného koša 25.

Kompenzácia financií

Po dohode ZO sa peniaze za neodleteny pretek Limanowa2 odpočitaju na rezervny fond a holuby naviac za rok 2019.

Hencovce -/+21,6

Čaklov -/ -34,8

Michalovce -/ -35,2

Trebišov -/ -18,6

Stropkov -/ -110,2

Strážske -/ +10

Vranov -/ -40

Humenné -/ +34

Znamienka – zaplatiť do pokladne OZ

+ OZ vyplati ZO

Rezervný fond

Poprosím všetky ZO, aby do 25.8.2019 zaplatili do pokladne OZ schválené poplatky do rezervného fondu

Hencovce: 261€

Čaklov: 104€

Vranov: 110€

Michalovce: 114€

Trebišov: 140€

Stropkov mesto: 167€

Strážske: 60€

Humenné: 56€

ZO, ktoré si finančné podlžnosti nevyrovnajú do 25.8.2019 nebude im umožnené nasadiť mladé holuby na preteky.

Nácvik mladé holuby

Nácvik mladých holubov sa uskutoční dňa 18.8.2019 (nedeľa)

Miesto vypustenia KUROV ( pri Bardejove)

Harmonogram zberu:sobota 17.8.2019

Trebišov: 18:30

Michalovce: 19:15

Humenné: 20:00

Strážske: 20:30

Hencovce:21:00

Vranov: 21:30

Čaklov: 22:00

Stropkov mesto: 23:00

Počty holubov hlásiť do 14.8.2019. ( streda) do 18:00 hod.

Dezinfekcia košov

Poprosím všetky ZO, aby koše ktoré používali v pretekoch 2019 vyčistili a vydenzifikovali . To isté platí aj pre prepravcu, aby vyčistil prepravnú klietku.