Mesačné archívy: január 2021

Evidenčné listy

Výbor OZ Michalovce vyzýva základné organizácie aby do 15.2.2021 poslali evidenčné listy ZO (podpísané štatutárnym zástupcom a opečiatkované) na adresu tajomníka OZ. Ďalej prosím o nahlášky materiálu na r. 2022 (krúžky násobok 100 , gumičky násobok 1000 a kontrolné listy).

Menný zoznam spolu s adresou záujemcov o časopis Poštový holub.  Platba 6€ za chovateľa zaslať na adresu pokladníka OZ.

Žiadame ZO aby členské príspevky za členov poslali do 15.2.2021 na adresu pokladníka OZ ,v sume 5€/každý člen.

Adresa tajomníka:Kmec Peter, Čaklov 69, 09435

Pri nejasnostiach ma môžete kontaktovať telefonicky.

P.K

Podnety na valné zhromaždenie szchph

Výbor OZ vyzýva svojich členov aby podnety na vz-szchph zasielali na emailovú adresu “akmec@post.sk”. Návrh na národný pretek v rámci celého Slovenska je Lübeck v prípade náhradný pretek Hille. Vaše podnety zasielajte do 20.1.2021.Všetky podnety budú zverejnené na tejto stránke.

Všetko dobré v Novom roku praje výbor OZ.

P.K.