Mesačné archívy: august 2017

Pretek L.Mikuláš – piatok 1.9.2017.

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia na nasledujúci víkend sa prvý pretek mláďat L.Mikuláš prekladá z nedele na piatok 1.9.2017. Zber holubov sa uskutoční v štvrtok 31.8.2017 podľa stanoveného harmonogramu.

 

29.8.2017                                                                                                         Peter Kristiňak

Dátumový posun v pretekoch mláďat.

Vzhľadom na zvýšený výskyt choroby mláďat sa posúva celý pretekový plán  mláďat o týždeň neskôr. Za tento návrh hlasovalo 7 ZO jedna ZO bola proti / Stropkov- mesto/, ZO Sobrance sa nevyjadrila.

Posledný piaty pretek je plánovaný na sobotu 30.9.2017, ostatné preteky vždy na nedeľu.   Celý pretekový plán je v prílohe.

25.8.2017                                                                                                           Peter Kristiňak

PP 2017 mladých OZ CHPH MI- oprava

Nácvik mladých – sobota 19.8.2017.

Pre nepriaznivú predpoveď počasia sa presúva nácvik mladých Široké na sobotu 19.8.2017 s ranným štartom a zberom v piatok 18.8.2017  večer. Odchody auta z jednotlivých ZO sú následovné :

18.00 – Trebišov

19.00 – Michalovce,Sobrance

20.00 – Humenné

20.30 – Strážske

21.30 – Hencovce

22.00 – Vranov

22.30 – Čaklov

23.30 – Stropkov

Cena za holuba sa z nahlášky vypočítala na 12 centov za holuba.

 

17.8.2017                                                                                                         Peter Kristiňak

Nácvik – mladé

Nácvik mladých holubov sa presúva na 20.8.2017. Zber holubov bude 19.8.2017.

Do stredy 16.8.2017 je každá ZO povinná vycvikárovi OZ nahlásiť počet holubov na nácvik.

Oznamujeme chovateľskej verejnosti, že dňa 7. 8. 2017 nás vo veku 74 rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen ZO Hencovce Rudolf HRUBOVSKÝ.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 10. 8. 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku vo Vranove nad Topľou – Čemerné.

                                                              Česť jeho pamiatke.

Preteky mladých holubov 2017 .

Podľa nahlášiek jednotlivých ZO boli stanovené ceny za jedného holuba na preteky takto:

Liptovský Mikuláš 1,2 – 20 centov

Ružomberok – 23 centov

Žilina 1,2 – 30 centov

Termín zaplatenia nahlášok všetkých ZO je do 25.8.2017. Odchody auta sú totožné s pretekmi starých holubov. Pre Ružomberok platia odchody auta podľa Lipt .Mikuláša,

6.8.2017                                                                    Peter Kristiňak

Nácvik mladých holubov.

Výbor OZ Michalovce oznamuje, že nácvik mladých holubov – Široké – sa uskutoční  s ranným štartom dňa 13.8.2017 – nedeľa . Zber holubov bude v sobotu 12.8.2017. Odchod auta s jednotlivých ZO je následovný :

17.00 – Trebišov

18.00 – Michalovce , Sobrance

19.00 – Humenné

19,30 – Strážske

20.30 – Hencovce

21.00 – Vranov

21.30 – Čaklov

22.30 – Stropkov – mesto

Cena za holuba je 10 centov. Žiadame jednotlivé ZO, aby výcvikárovi OZ nahlásili počty holubov do stredy 9.8.2017 do 20.00 hod.

 

6.8.2017                                                                                         Peter Kristiňak