Mesačné archívy: november 2016

Výber štandardných holubov.

Výbor OZ CHPH Michalovce oznamuje chovateľom, že dňa 19.11.2016 o 14.00 hod. sa uskutoční výber štandardných holubov, ktoré nás budú reprezentovať na regionálnej výstave vo Svidníku. Výber sa bude konať v NS Hencovce.

Podmienkou účasti holuba na regionálnej výstave v štandardných kategóriách je účasť na tomto výbere.

Vyberať sa bude v kategóriách : štandard H, štandard HA, štandard mláďa H a štandard mláďa HA.

9.11,2016                                                                                    Peter Kristiňak

Obežník č. 2/2016.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                               Obežník  č. 2/2016.

 

Na základe zápisnice zo zasadnutia prezídia a ÚKK SZCHPH konaného v dňoch 15. a  16.10.2016  vydáva výbor OZCHPH Michalovce tento obežník k harmonogramu prípravy  zjazdu v organizačných zložkách SZCHPH.

 

  1. Výročné členské schôdze / VČS/ vo všetkých základných organizáciách OZCHPH Michalovce sa majú konať do 31.12.2016.

 

  1. Oblastná konferencia OZCHPH Michalovce sa má konať do 5.2.2017. Presný dátum konania oblastnej konferencie ako aj jej program budú včas zverejnené na webovej stránke OZCHPH Michalovce.

 

  1. Kľúč na nomináciu delegátov na oblastnú konferenciu sa nemení a teda na každých začatých 5 členov v ZO jeden delegát , počty delegátov sú následovné : Čaklov 3, Hencovce 5, Humenné 3, Michalovce 3, Sobrance 2, Vranov 3, Strážske 3, Trebišov 5, Stropkov – mesto 4. Spolu je to 31 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Žiadame všetky ZO , aby mená zvolených delegátov nahlásili tajomníkovi OZ , stačí aj telefonicky, ale najlepšie by bolo e – mailom /peter. kristinak@gmail.com /. V prípade , že ZO navrhne niektorého zo svojich delegátov do vrcholných orgánov SZCHPH / prezídium alebo ÚKK /, žiadame zaslať jeho funkcionársky životopis na e – mailovú adresu tajomníka OZ.

 

 

 

Dňa 3.11.2016                                              Peter Kristiňak

                                                                        Tajomník OZCHPH