Odporúčaný príspevok

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 29. mája 2016 nás vo veku 54. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce, ZO Čaklov – Miroslav Gaľa.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 31. mája 2016 o 14.00 hodine v Dome smútku v Zamutove.

Česť jeho pamiatke

+++

Sadki 3 – preložené, Krakow – zrušený.

Pre nepriaznivú predpoveď počasia na nedeľu 17.7.2016 sa pretek Krakow ruší a pretek Sadki 3 prekladá na pondelok 18.7.2016 so zberom v nedeľu 17.7.2016.
    Prepravu na Sadki 3 zabezpečuje pre OZ Michalovce OZ Bardejov so svojím prívesným vozíkom.
Čas odchodu auta z NS Hencovce 10.45 hod.
Počet pridelených košov pre OZ Michalovce je 30 ks. Tie budú privezené v sobotu poobede.
16.7.2016                                                                                    Peter Kristiňak

Krakow 17.7.2016

Odchody auta, počet košov a počet holubov v jednotlivých NS:

1 Bardejov: 215 holubov / 9 košov / 17:00 odchod auta

2. DE + VŠ: 140 holubov / 6 košov / 17:35

3. Giraltovce: 70 holubov / 4 koše / 18:10

4. Čaklov:     160 holubov / 7 koše / 19:20

5. Hencovce. 386 holubov / 16 košov / 20:30

6. Stropkov: 200 holubov / 8 košov / 21:30

7. Svidník :   310 holubov / 13 košov / 22:00

Platba za holuba 0,25 eur. V aute je ešte 7 voľných košov, ktoré v prípade potreby a záujmu je možné použiť.

Platba za nahlásené holuby je definitívna. V prípade väčšieho počtu nasadených holubov ako je nahláška za jednotlivé NS, platba za väčší počet.

Memoriál Jána Bojka.

Základná organizácia chovateľov poštových holubov Trebišov

 

 

 

VEC: Propozície preteku  Memoriál Jána Bojka   / ôsmy ročník/

 

 

1/ Zriaďovateľ ZO-CHPH Trebišov

 

2/ Podmienky preteku.

 

a/ Zúčastniť preteku sa môže len člen OZ-CHPH Košice, OZ-CHPH Michalovce

 

b/ Každý účastník preteku o Memoriál Jána Bojka uvedie na KL. 2 holuby v poradí 1, 2 , ktoré  budú súťažiť o putovný pohár Jána Bojka.

Najnižší koeficient prvých dvoch zapísaných na KL vyhrá putovný pohár.

Putovný pohár nastálo vyhrá ten chovateľ, ktorý vyhrá 3 krát po sebe, alebo 5 krát celkove.

 

1.cena – putovný pohár + pohár ,diplom

2.cena – pohár,diplom

3.cena – pohár,diplom

 

 

 

3/ Pretek  Kepno – 09.07.2016.

 

Prepravca OZ-CHPH – KE a MI zodpovedá za cely priebeh prepravy PH.

 

Poradie chovateľov o Memoriál J:Bojka sa vyhodnotí zo spoločných výsledkov

OZ-KE a OZ-MI.

 

4/ Košovanie holubov

 

Pri košovani holubov na pretek budú dodržané  všetky podmienky určené SZ-CHPH.

 

 

 

Ostatné  mimoriadne ustanovenia.

V prípade zlého počasia sa pretek preloží na novo určený termín.

Včas oboznámime chovateľov.

 

 

Kontakt na organizátorov:

Ing. Seliga Jaroslav 0918871047

 

Kopas Michal 0948 110 554

 

 

 

Preloženie pretekov Sadki 2 a Krakow.

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia na nedeľu 3.7.2016 sa oblastné združenia v Regióne Šariš rozhodli následovne:

Štart preteku Krakow sa uskutoční v sobotu 2.7.2016 – nasadzovanie v piatok 1.7.2016.

Štart preteku Sadki 2 sa uskutoční v pondelok 4.7.2016 – nasadzovanie v nedeľu 3.7.2016.

Časy zberov a odchody auta zostávajú bez zmeny.

 

30.6.2016                                                                                                                            Peter Kristiňak

Pretek Krakow 3.7.2016.

OZ CHPH Michalovce organizuje presne podľa pretekového plánu dňa 3.7.2016 pretek Krakow. Dopravu zabezpečuje OZ CHPH Bardejov.

Nasadzovacie strediská pre tento pretek :

Stropkov – mesto  , nahláška 150 ks, pridelených 5 boxov ,odchod auta  2.7.2016 o 17.50 hod.

Hencovce – nahláška 445 ks / Henc. + HE+ MI / , 16 boxov, odchod auta  2.7.2016 o 19.10 hod.

Čaklov – nahláška 200 ks / Čaklov + VT / , 7 boxov, odchod auta 2.7.2016  o 19.30 hod.

Cena za holuba je 0,20 Eur.

Rozvoz košov sa uskutoční zajtra  t.j. 30.6.2016

 

V Humennom 29.6.2016                                                                              Peter Kristiňak

Zmena času otvárania hodín.

Na návrh základných organizácií v  OZ schvaľuje výbor OZ CHPH Michalovce zmenu v čase otvárania hodín a vyhodnotenie pretekov Kepno  4 a Neubrandenburg 1 v nedeľu 26.6. 2016  na  17.00 hod.

 

 

V Humennom dňa 23.6.2016                                      Ing.Peter Kristiňak

Tajomník OZ CHPH

Zmena v harmonograme zberu holubov.

Na základe podnetu zmluvného prepravcu sa výbor OZ CHPH Michalovce rozhodol posunúť plán zberu holubov vo všetkých NS na preteky Kepno 2 až Kepno 6 o 1 hodinu skôr.

V Humennom dňa 30.5.2016                                       Peter Kristiňak

tajomník OZ CHPH

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 8. mája 2016 nás vo veku 59. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce – Vladimír Hric.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. mája 2016 o 15.00 hodine v Dome smútku v Sačurove.

Česť jeho pamiatke

+++

Nácvik Smilno – zber

Zber Smilno – sobota 23. 4. 2016

Trebišov – 5.00 hod.
Michalovce – 6.00 hod.
Humenné – 7.00 hod.
Strážske – 7.30 hod.
Hencovce – 8.00 hod.
Vranov n/T. – 8.30 hod.
Čakľov – 9.00 hod.

Oznam

Prosíme záujemcov o PREPRAVU HOLUBOV,
aby kontaktovali p. Gaňa na tel.: 0907 900 568.

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 30. augusta 2015 nás vo veku 62. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce – Pavol Malenda.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 1. septembra 2015 o 14.00 hodine na cintoríne v Sačurove.

Česť jeho pamiatke

+++

Zmena dátumu pretekov

Oznamujeme chovateľom OZ Michalovce, že preteky, ktoré sa mali konať v sobotu 25. 7.  2015 sa presúvajú na nedeľu 26. 7. 2015. Harmonogram zberu holubov je taktiež posunutý o 1 deň.

Pozvánka na ukončenie sezóny 2015

Výbor OZ CHPH Michalovce pozýva všetkých členov OZ Michalovce na

Slávnostné ukončenie sezóny 2015

dňa 1. augusta 2015 o 15.00 hodine v penzióne Kondor v Zamutove.

Pozvanie platí taktiež pre manželky / partnerky chovateľov.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.