Odporúčaný príspevok

Nácvik – mladé

Nácvik mladých holubov sa presúva na 20.8.2017. Zber holubov bude 19.8.2017.

Do stredy 16.8.2017 je každá ZO povinná vycvikárovi OZ nahlásiť počet holubov na nácvik.

Výber štandardných holubov.

Výbor OZ oznamuje chovateľom, že výber štandardných holubov na regionálnu výstavu sa uskutoční v Hencovciach dňa 26.11.2017 o 15.00 hod.. ,jedná sa o kategórie štandard H staré holuby, štandard HA staré holuby , štandard H mladé holuby a štandard HA mladé holuby,

Zároveň sa uskutoční schôdza výboru OZ rozšírená o predsedov  a výcvikárov všetkých ZO. Účasť zástupcov ZO je žiadúca.

 

8.11.2017                                                                                               Peter Kristiňak

Objednávka knihy výsledkov.

Knihu výsledkov si jednotlivé ZO objednali v týchto počtoch :

Hencovce – 14

Čaklov -5

Vranov – 7

Strážske – 7

Michalovce – 5

Humenné – 7

Stropkov – mesto – 8

Trebišov – 10

OZ – 2

Spolu : 65 ks

23.10.2017                                                                                         Peter Kristiňak

Úhrada objednávok za RK ,PG, KL 2018.

Žiadame všetky ZO ,aby do 25.11.2017 uhradili pokladníkovi OZ svoje objednávky rodových krúžkov, pretekových gumičiek a kontrolných listov na rok 2018. Ceny sú následovné :

RK – 0.25 Eur za kus

PG – 0.06 Eur za kus

KL – 4.- Eurá za 1 blok

Zároveň vyzývame ZO,ktoré majú podlžnosti z pretekovej sezóny 2017 , aby ich vyrovnali tak isto  do 25.112017,

 

22.10.2017                                                                                               Peter Kristinak

Posedenie po sezóne.

Výbor OZ oznamuje chovateľom, že tradičné posedenie po sezóne sa uskutoční v nedeľu 15.10.2017 so začiatkom o 14.00 hod. v reštaurácii Zlatý dukát, Štefánikova 12 , Michalovce.

Prosíme všetky ZO ,aby do stredy 11.10.2017 nahlásili počty zúčastnených predsedovi OZ, ktorý vám podá aj ďalšie informácie.

Tešíme sa na vašu  účasť.

 

4.10.2017                                                                                        Peter Kristiňak

Žilina – sobota 30.9.2017.

Pripomínam chovateľom OZ , že posledný pretek Žilina sa letí v sobotu 30.9.2017 presne podľa plánu. Zber sa uskutočni v piatok 29.9.2017, časy odchodov auta sú rovnaké ako minulý týždeň.

 

27.9.2017                                                                                         Peter Kristiňak

Namiesto Žiliny pretek Ružomberok 2.

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa plánovaný pretek Žilina 1 skracuje na Ružomberok 2, so štartom v nedeľu 24.9.2017. Zber holubov sa uskutoční v sobotu 23.9.2017  v rovnakých časoch ako minulý týždeň.

 

22.9.2019                                                                                                                   Peter Kristiňak

Pretek Ružomberok – piatok 15.9.2017.

Pre nepriaznivú predpoveď počasia sa pretek Ružomberok prekladá na piatok 15.9.2017. Zber sa uskutoční vo štvrtok 14.9.2017 v rovnakých časoch odchodov  auta ako minulý týždeň.

13.9.2017                                                                                  Peter Kristiňak

Pretek L.Mikuláš – sobota 9.9.2017

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa pretek L.Mikuláš 2 prekladá na sobotu 9.9.2017 so zberom v piatok 8.9.2017.Časy zberov sú rovnaké ako minulý týždeň.

 

6.9.2017                                                                                         Peter Kristińak

Smútočné oznámenie.

ZO CHPH Trebišov oznamuje chovateľskej verejnosti , že nás dňa 31.8.2017 navždy opustil náš dlhoročný člen Michal Korytko vo veku 59 rokov.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 5.9.2017 o 13.00 hod. v Stankovciach.

Česť jeho pamiatke.

Oprava časov zberu – L.Mikuláš.

Týmto sa chcem ospravedlniť chovateľom OZ Michalovce, ale ja som to trošku poplietol. Zber holubov na pretek  L.Mikuláš 1 je posunutý o hodinu neskôr. Teda odchody auta sú :

17.00 – Trebišov

18.00 – Michalovce + Sobrance

19.00 – Humenné

19.30 – Strážske

20.30 – Hencovce

21.00 – Vranov

21.30 – Čaklov

22.30 – Stropkov – mesto

30.8.2017                                                                                       Peter Kristiňak

Pretek L.Mikuláš – piatok 1.9.2017.

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia na nasledujúci víkend sa prvý pretek mláďat L.Mikuláš prekladá z nedele na piatok 1.9.2017. Zber holubov sa uskutoční v štvrtok 31.8.2017 podľa stanoveného harmonogramu.

 

29.8.2017                                                                                                         Peter Kristiňak

Dátumový posun v pretekoch mláďat.

Vzhľadom na zvýšený výskyt choroby mláďat sa posúva celý pretekový plán  mláďat o týždeň neskôr. Za tento návrh hlasovalo 7 ZO jedna ZO bola proti / Stropkov- mesto/, ZO Sobrance sa nevyjadrila.

Posledný piaty pretek je plánovaný na sobotu 30.9.2017, ostatné preteky vždy na nedeľu.   Celý pretekový plán je v prílohe.

25.8.2017                                                                                                           Peter Kristiňak

PP 2017 mladých OZ CHPH MI- oprava

Nácvik mladých – sobota 19.8.2017.

Pre nepriaznivú predpoveď počasia sa presúva nácvik mladých Široké na sobotu 19.8.2017 s ranným štartom a zberom v piatok 18.8.2017  večer. Odchody auta z jednotlivých ZO sú následovné :

18.00 – Trebišov

19.00 – Michalovce,Sobrance

20.00 – Humenné

20.30 – Strážske

21.30 – Hencovce

22.00 – Vranov

22.30 – Čaklov

23.30 – Stropkov

Cena za holuba sa z nahlášky vypočítala na 12 centov za holuba.

 

17.8.2017                                                                                                         Peter Kristiňak

Oznamujeme chovateľskej verejnosti, že dňa 7. 8. 2017 nás vo veku 74 rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen ZO Hencovce Rudolf HRUBOVSKÝ.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 10. 8. 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku vo Vranove nad Topľou – Čemerné.

                                                              Česť jeho pamiatke.

Preteky mladých holubov 2017 .

Podľa nahlášiek jednotlivých ZO boli stanovené ceny za jedného holuba na preteky takto:

Liptovský Mikuláš 1,2 – 20 centov

Ružomberok – 23 centov

Žilina 1,2 – 30 centov

Termín zaplatenia nahlášok všetkých ZO je do 25.8.2017. Odchody auta sú totožné s pretekmi starých holubov. Pre Ružomberok platia odchody auta podľa Lipt .Mikuláša,

6.8.2017                                                                    Peter Kristiňak

Nácvik mladých holubov.

Výbor OZ Michalovce oznamuje, že nácvik mladých holubov – Široké – sa uskutoční  s ranným štartom dňa 13.8.2017 – nedeľa . Zber holubov bude v sobotu 12.8.2017. Odchod auta s jednotlivých ZO je následovný :

17.00 – Trebišov

18.00 – Michalovce , Sobrance

19.00 – Humenné

19,30 – Strážske

20.30 – Hencovce

21.00 – Vranov

21.30 – Čaklov

22.30 – Stropkov – mesto

Cena za holuba je 10 centov. Žiadame jednotlivé ZO, aby výcvikárovi OZ nahlásili počty holubov do stredy 9.8.2017 do 20.00 hod.

 

6.8.2017                                                                                         Peter Kristiňak

Memoriál Jána Bojka – vyhodnotenie.

Organizátori memoriálu sa týmto chcú poďakovať všetkým chovateľom, ktorí si svojou účasťou uctili pamiatku Jána Bojka a gratulujú víťazom. Termín vyhodnotenia bude včas zverejnený.

1.M. Vavrek
2. J Kalanin
3.J Džalaj
4.M Haňov
5.P Kmec
6.L Gajdoš
7.M Maťaš
8. J Skička
9.G Dudaš
10.R Baško
11.Š Gonos

Memoriál Jána Bojka – Brzeg 2.

Organizátori Memoriálu Jána Bojka oznamujú , že tento sa uskutoční 25.6.2017 so štartom v Brzegu. Propozície memoriálu ostávajú rovnaké ako v minulých rokoch.

 

19.6.2017                                                                                              Peter Kristiňak

Miechow 1, Žary 1.

  1. Miechow . Na pretek bolo nahlásených 1043 holubov,cena za jedného holuba vyšla na 0.40 EUR. Žiadam všetky ZO ,ktoré prihlásili holubov, aby sa do stredy 7.6.2017 vyjadrili výcvikárovi OZ, či je cena pre nich prijateľná, alebo pretek zrušíme,prípadne zvolíme   iný postup.
  2. Žary . NS Hencovce – sobota 10.6.2017  začiatok nasadzovania o 7.00 hod. – ZO Humenné, Strážske, Vranov, Hencovce. O 9.00 hod. – ZO Trebišov, Michalovce,Sobrance, Čaklov

ZO Stropkov – mesto nasadzuje doma, čas nasadzovania a odchodu auta si dohodnú s dopravcom.

 

4.6.2017                                                                                     Peter Kristiňak

 

Nahláška na pretek Miechow 1.

Týmto žiadame všetky ZO , aby nahlásili výcvikárovi OZ počty holubov na prvý koeficientový pretek Miechow 1, ktorý sa bude konať dňa 11.6.2017.

Termín : do nedele 4.6.2017 do 21.00 hod.

Ďakujeme.

 

1.6.2017                                                                                                          Peter Kristiňak

Pracovné stretnutie výcvikárov .

Na podnet výcvikára OZ zvoláva výbor OZ na zasadanie výcvikárov a predsedov všetkých ZO CHPH, ktoré sa bude konať v pondelok 15.5.2017 o 17.00 hod. v Hencovciach. Účasť je nutná. Dokumentáciu z vyhodnotenia doletu preteku Žilina 1 neposielať poštou ale doniesť so sebou.

 

13.5.2017                                                                                                         Peter Kristiňak

Zmeny dátumov pretekov.

V súvislosti s naďalej pretrvávajúcim nepriaznivým počasím sa úvod pretekovej sezóny uskutoční takto:

1.5.2017  nácvik Široké  s ranným zberom. Cena za holuba je 0,13.- EUR. Časy odchodov auta :

5.00  hod. Michalovce, 6.00 hod. Humenné, 6.30 hod. Strážske, 7.30 hod, Hencovce, 8.00 hod. Vranov , 8.30 hod. Čaklov, 9.30 hod. Stropkov – mesto.

 

6.5.2017 sobota – pretek L.Mikuláš 1. Zber bude v piatok 5.5.2017 o jednu hodinu posunutý neskôr oproti pôvodnému harmonogramu.

8.5.2017 pondelok – pretek L.Mikuláš 2. Zber v nedeľu 7.5.2017 podľa pôvodného harmonogramu.

 

V prípade nepriaznivej predpovede počasia sú možné zmeny, ktoré budú oznámené.

 

26.4.2017                                                                                           Peter Kristiňak

Školenie výcvikárov ZO.

Výbor OZ CHPH Michalovce oznamuje , že školenie výcvikárov  základných organizácií sa uskutoční dňa 20.4.2017 o 17.00 hod.  v  Hencovciach. Účasť je nutná.

 

13.4.2017                                                                              Peter Kristiňak