Odporúčaný príspevok

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 29. mája 2016 nás vo veku 54. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce, ZO Čaklov – Miroslav Gaľa.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 31. mája 2016 o 14.00 hodine v Dome smútku v Zamutove.

Česť jeho pamiatke

+++

Zmena času otvárania hodín.

Na návrh základných organizácií v  OZ schvaľuje výbor OZ CHPH Michalovce zmenu v čase otvárania hodín a vyhodnotenie pretekov Kepno  4 a Neubrandenburg 1 v nedeľu 26.6. 2016  na  17.00 hod.

 

 

V Humennom dňa 23.6.2016                                      Ing.Peter Kristiňak

Tajomník OZ CHPH

Zmena v harmonograme zberu holubov.

Na základe podnetu zmluvného prepravcu sa výbor OZ CHPH Michalovce rozhodol posunúť plán zberu holubov vo všetkých NS na preteky Kepno 2 až Kepno 6 o 1 hodinu skôr.

V Humennom dňa 30.5.2016                                       Peter Kristiňak

tajomník OZ CHPH

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 8. mája 2016 nás vo veku 59. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce – Vladimír Hric.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. mája 2016 o 15.00 hodine v Dome smútku v Sačurove.

Česť jeho pamiatke

+++

Nácvik Smilno – zber

Zber Smilno – sobota 23. 4. 2016

Trebišov – 5.00 hod.
Michalovce – 6.00 hod.
Humenné – 7.00 hod.
Strážske – 7.30 hod.
Hencovce – 8.00 hod.
Vranov n/T. – 8.30 hod.
Čakľov – 9.00 hod.

Oznam

Prosíme záujemcov o PREPRAVU HOLUBOV,
aby kontaktovali p. Gaňa na tel.: 0907 900 568.

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 30. augusta 2015 nás vo veku 62. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce – Pavol Malenda.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 1. septembra 2015 o 14.00 hodine na cintoríne v Sačurove.

Česť jeho pamiatke

+++

Zmena dátumu pretekov

Oznamujeme chovateľom OZ Michalovce, že preteky, ktoré sa mali konať v sobotu 25. 7.  2015 sa presúvajú na nedeľu 26. 7. 2015. Harmonogram zberu holubov je taktiež posunutý o 1 deň.

Pozvánka na ukončenie sezóny 2015

Výbor OZ CHPH Michalovce pozýva všetkých členov OZ Michalovce na

Slávnostné ukončenie sezóny 2015

dňa 1. augusta 2015 o 15.00 hodine v penzióne Kondor v Zamutove.

Pozvanie platí taktiež pre manželky / partnerky chovateľov.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.